Znajomość Kodeksu spółek handlowych

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która według komunikatu spółki, rozpatrywała rezygnację prezesa Jarosława Zagórowskiego. Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie funkcji prezesa, od 18 lutego 2015 roku, członkowi zarządu – Jerzemu Boreckiemu.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie spółki umieszczonym wczoraj na jej stronie internetowej: ‚W dniu dzisiejszym (16 lutego) prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA skierował do Rady Nadzorczej pismo w sprawie rezygnacji z funkcji prezesa JSW z prośbą o rozpatrzenie na posiedzeniu w dniu 17 lutego’. To bardzo zaskakujący komunikat, bowiem sprzeczny z Kodeksem spółek handlowych (KSH). Mandat członka organu spółki (w tym przypadku prezesa zarządu) wygasa z chwilą złożenia przez niego oświadczenia o rezygnacji. W takim oświadczeniu może być określona data (np. rezygnuję z dniem…) i wtedy przestaje pełnić funkcję z upływem tego dnia, albo może ono być bez daty i wtedy przestaje pełnić funkcję z chwilą jego wpłynięcia do spółki (a nie do rady nadzorczej). KSH nie pozostawia żadnego pola do rozpatrywania rezygnacji przez radę nadzorczą. Np. rada nadzorcza nie może takiej rezygnacji ani przyjąć, ani nie przyjąć, po prostu nie ma nic do powiedzenia.

Prawdopodobnie do ostatniej chwili toczyła się jakaś gra, o której opinia publiczna nigdy się nie dowie, a kompromitacja spółki (a szczególnie jej działu prawnego i biura zarządu), w postaci wypuszczenia takiego kuriozalnego komunikatu, była tylko ubocznym skutkiem tej gry. W każdym razie dalszego ciągu kompromitacji, w postaci np. uchwały lub komunikatu rady nadzorczej o przyjęciu rezygnacji prezesa – już nie było.

Tags:,

4 komentarze

  1. Dariusz Kazimierczak 17/02/2015
    • Jan Adamski 18/02/2015
  2. K 18/02/2015
  3. J23 19/02/2015

Zostaw komentarz