Kolorowa tradycja

Niedziela palmowa jest dla Chrześcijan ważnym świętem. Ale dla wszystkich jest okazją do podziwiania pięknych tradycji kultywowanych w tym dniu. Niewątpliwie może też być okazją do zadumy nad tym, jak szybko podziw i uwielbienie motłochu może się zamienić w nienawiść i chęć upokorzenia. Dziś możemy to obserwować na co dzień. I dziś dzieje się to przeważnie w szybszym tempie niż 2 tysiące lat temu. W ówczesnej Jerozolimie musiało minąć 5 dni żeby wybuch entuzjazmu i uwielbienia, przerodził się w eksplozję nienawiści i irracjonalnej żądzy krwi.

Nie będę się jednak wdawał w rozważania socjologiczne, ani tym bardziej teologiczne. Proponuję spojrzeć na piękną, kolorową tradycję i podziwiać.

 

Zostaw komentarz