49 związków w JSW: postscriptum

We wpisie 49 organizacji związkowych w JSW pisałem o ludziach, którzy działają na szkodę swoich spółek i jeszcze biorą za to od nich pieniądze. Niemałe.

Uzupełniając tamten wpis podaję listę ponadnormatywnych kosztów, jakie rocznie ponosi Jastrzębska Spółka Węglowa:

156 mln zł – deputaty węglowe dla pracowników;

65 mln zł – deputaty węglowe dla emerytów i rencistów;

213 mln zł – tzw. Barbórka, czyli premia za bycie górnikiem;

213 mln zł – czternasta pensja;

24 mln zł – korzystniejsze wyliczenie urlopów (wykraczające poza kodeks pracy);

14,4 mln zł – dopłata do chorobowego (ponad kodeks pracy);

5 mln zł – dopłata do przewozów pracowniczych;

2,9 mln zł – ołówkowe;

11,7 mln zł – utrzymanie związków zawodowych;

705 mln zł – razem

Strata JSW w pierwszej połowie 2014 roku wyniosła ok. 340 mln złotych.

 

Dodaj komentarz