Dobra i zła wiadomość

Podatki_1

Foto: strategieibiznes.pl

Moje wpisy, w których staram się  obnażać różne absurdy oraz niemądre decyzje, jakie podejmują rządzący powodują, że ich wydźwięk jest przeważnie pesymistyczny. Więc dla równowagi, dzisiaj napiszę o czymś optymistycznym. Niestety jak w starym dowcipie wiadomość jest dobra, ale towarzyszy jej też – zła.

.

Dobra wiadomość

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał i skierował do Sejmu projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Projekt idzie w dobrym kierunku (odwrotnym niż zapędy ministerstwa finansów): upraszcza niektóre przepisy, usuwa wątpliwości interpretacyjne oraz eliminuje część przepisów, które są uciążliwe dla podatników. Oto najważniejsze zmiany zawarte w prezydenckim projekcie nowelizacji:

  1. Ograniczenie przenoszenia na podatników ryzyka nieprecyzyjnych przepisów, poprzez wprowadzenie zasady in dubio pro tribunario, zgodnie z którą w razie nie dających się rozstrzygnąć wątpliwości co do przepisów, urzędy i sądy mają obowiązek orzekać na korzyść podatnika. To bardzo ważna zmiana, bowiem obecnie sytuacja jest odwrotna: podatnik musi udowodnić swoją niewinność.
  2. Zwiększenie pewności podatników w kwestii przedawnienia zobowiązań podatkowych. Ogólna zasada mówi, że zobowiązania przedawniają się po 5 latach. Ale aparat skarbowy stosuje różne kruczki, które zawieszają lub przerywają bieg przedawnienia i wskutek tego może nękać podatników praktycznie bez końca. Projekt prezydencki wprowadza zasadę, że ostatecznym terminem przedawnienia jest okres 8 lat, bez względu na stan prowadzonego postępowania.
  3. Ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności, w sytuacji gdy do przedawnienia zobowiązania zostało mniej niż 3 miesiące.
  4. Zniesienie obowiązku uzasadniania korekty deklaracji podatkowej oraz uchylenie obowiązków administracyjnych ciążących na firmach wprowadzających korekty kosztów.

.

Zła wiadomość

Przeciwne zmianom zaproponowanym przez prezydenta, jest ministerstwo finansów, które nota bene w tym samym czasie wprowadza zaostrzenie przepisów podatkowych poprzez wprowadzenie klauzuli obejścia prawa, co jest sprzeczne z prezydencką propozycją zasady in dubio pro tribunario. W związku z tym należy się spodziewać, że prezydencki projekt trafi do sejmowej “zamrażarki”, gdzie przeleży do końca kadencji.

One Response

  1. Robert 28/05/2016

Dodaj komentarz