Grentrance

Furorę robi ostatnio słowo Grexit (połączenie słów Greece/Grecja i exit/wyjście) co ma oznaczać opuszczenie przez Grecję strefy euro. Ja proponuję słowo Grentrance (połączenie słów Greece/Grecja i entrance/wejście). Bo oto jesteśmy świadkami prawdziwego wejścia Grecji w nową epokę – epokę dobrobytu i szczęśliwości. Grecy poszli po rozum do głowy i wybrali władze, które w szybkim tempie uczynią kraj mlekiem i miodem płynący, a obywatelom (oraz imigrantom) zapewnią dostatnie życie wolne od trosk. Program Syrizy, bo to właśnie tej partii Grecy postanowili oddać ster państwa, nie jest wcale odkrywczy – podobny realizowany jest od lat w Wenezueli, a wcześniej został z powodzeniem wprowadzony w Zimbabwe. Tym niemniej warto przytoczyć co ważniejsze jego punkty. Podaję je za portalem Bankier.pl, gdzie można zapoznać się z całością programu Syrizy (tutaj).

 • wprowadzenie polityki pełnego zatrudnienia
 • natychmiastowe podniesienie pensji minimalnej do 751 euro, stopniowe jej zwiększanie do 1300 euro
 • przywrócenie „trzynastek”
 • zwiększenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych
 • zwiększenie skali dopłat rolniczych
 • przywrócenie możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę
 • podstawowa emerytura równa 80% ostatniej pensji + świadczenia dodatkowe – w sumie emerytura nie niższa niż ostatnia pensja ubezpieczonego
 • wprowadzenie dodatkowych barier przeciwdziałających zwolnieniom
 • zwiększenie wymiaru urlopu
 • redukcja liczby godzin pracy bez redukcji płacy – propozycja 35-godzinnego tygodnia pracy
 • poprawa warunków pracy i płacy nauczycieli
 • darmowa edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci
 • szeroka refundacja leków
 • podwyżki dla pracowników służby zdrowia
 • darmowe usługi medyczne, leki i sprzęt dla osób niepełnosprawnych
 • subsydiowanie podstawowych usług (energii, wody, komunikacji, transportu etc.) dla wszystkich obywateli
 • renacjonalizacja sektora bankowego i kontrola społeczna nad systemem finansowym
 • stop prywatyzacji i liberalizacji strategicznych sektorów gospodarki – nowoczesny sektor publiczny może dać nowy impet rynkowi pracy
 • wzrost wydatków na opiekę zdrowotną, stworzenie „mapy zdrowotnej” kraju i spójnej polityki lekowej
 • państwo jako podstawowy mecenas kultury – przynajmniej 2% PKB rocznie na ten cel
 • subsydiowanie biletów na wydarzenia kulturalne dla osób najgorzej sytuowanych
 • zapewnienie darmowej opieki zdrowotnej dla wszystkich mieszkańców kraju
 • plan pięcioletni dla każdego przedsiębiorstwa publicznego
 • prawa dla imigrantów, zerwanie z koncepcją „twierdzy Europa”
 • legalizacja pobytu imigrantów i przyznanie im pełni praw pracy
 • zwiększenie liczby pracowników w urzędach zajmujących się imigrantami i uchodźcami
 • zagwarantowanie praw pracowniczych poprzez dostosowanie czasu otwarcia sklepów
 • darmowy transport publiczny dla niepełnosprawnych, zapewnianie im darmowych biletów do teatrów, kin i na inne wydarzenia kulturalne
 • darmowe bilety na transport publiczny i wydarzenia kulturalne dla bezrobotnych
 • odejście od patrzenia na rolnictwo tylko przez pryzmat zysku, wsparcie dla młodych rolników i kooperatyw rolniczych
 • umorzenie długu krajów Trzeciego Świata
 • stworzenie reprezentacji więźniów w każdym więzieniu, powołanie ich rzecznika
 • walka ze zmianami klimatu

Socjalizm_02Socjalizm_06Socjalizm_14Socjalizm_1600_blognzs.pl

Niech żyje Grecja! Niech żyje socjalizm! Niech żyje Syriza!

Dodaj komentarz