Więcej pieniędzy dla wszystkich

01_autostrada

Genialny pomysł władz niemieckich, żeby przedsiębiorstwa transportowe, których ciężarówki przejeżdżają przez teren Niemiec, płaciły kierowcom według stawek obowiązujących w Niemczech, nasunął mi kilka pomysłów, jak uczynić ludzkość bogatszą i bardziej szczęśliwą. Jeśli któryś z moich pomysłów (lub wszystkie) zostanie wprowadzony w życie, oczekuję prowizji autorskiej w wysokości 1%. Nie jestem jednak pazerny, zatem zapowiadam gotowość do negocjacji i elastyczność w sprawie określenia wysokości prowizji. Nie będę się kurczowo trzymał jednego procenta.

Oto moje pomysły:

  1. Załogi samolotów (piloci i stewardesy) przelatujących nad terytorium różnych krajów powinni być opłacani według stawek, jakie mają załogi w danym kraju. Obowiązek dodatkowych wypłat powinien spoczywać na linii lotniczej – pracodawcy rzeczonych załóg. Ale zasada powinna obowiązywać w jedną: jeśli stawki w kraju, nad którym przelatuje samolot są wyższe – załogom przysługuje dodatkowa zapłata. Jeśli natomiast są niższe, to przysługuje im zapłata standardowa.
  2. Pracownicy udający się w delegację do innych krajów powinni być wynagradzani według stawek obowiązujących w tych krajach. Podobnie, jak w przypadku załóg samolotowych, obowiązek dodatkowych wypłat powinien spoczywać na pracodawcach i zasada powinna obowiązywać w jedną stronę. Jeśli pracownik w delegacji przemieszcza się przez teren kilku krajów, lub przelatuje w przestrzeni powietrznej kilku krajów, to powinien otrzymywać wynagrodzenie według stawek w tych krajach, proporcjonalnie do czasu spędzonego na terytorium danego kraju lub w jego przestrzeni powietrznej. W celu określenia czasu przebywania pracownika, należy wprowadzić karty zegarowe w samolotach, pociągach, autobusach i na statkach. Pracownicy stemplowaliby swoje karty np. po ogłoszeniu przez pilota faktu wejścia do, lub opuszczenia przestrzeni powietrznej kraju. W celu rozstrzygania nieuchronnych sporów należy powołać Międzynarodowy Trybunał ds. Kart Zegarowych (MTKZ).
  3. Osoby udające się na urlop za granicę, powinny otrzymywać zasiłek urlopowy według stawek w kraju docelowym. Oczywiście pod warunkiem, że w tym kraju jest on wyższy niż w kraju macierzystym. Jeśli jest niższy, to obowiązuje zasiłek standardowy.
  4. Zasiłek urlopowy osób podróżujących na urlop przez terytorium innych krajów (lub przelatujących nad innymi krajami) powinien być naliczany według stawek obowiązujących w tych krajach, proporcjonalnie do czasu spędzonego na terytorium danego kraju lub w jego przestrzeni powietrznej. Zasada kart zegarowych powinna być identyczna jak w punkcie 2.
  5. Dla osób podróżujących drogą morską i czasowo przebywających poza wodami terytorialnymi określonych krajów, powinna zostać powołana, pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowa Izba Rozrachunkowa Pracobiorców (MIRP), finansowana z nowego podatku nałożonego na wszystkich pracodawców w krajach członkowskich MOP. Stawka rozliczeniowa MIRP powinna zostać wyliczona jako średnia stawka z trzech najbogatszych krajów członkowskich MOP.

Zaproponowane przeze mnie rozwiązania w zasadzie nie mają wad, natomiast mają szereg zalet, w tym między innymi:

  1. Zarobki znacznej części pracobiorców zostaną podwyższone, co przełoży się na wzrost dobrobytu na całym niemal świecie. Wzrost ten będzie szczególnie odczuwalny w krajach najuboższych, gdyż pracobiorcy np. z Filipin, wynagradzani według stawek obowiązujących np. w Luksemburgu odczują to w sposób bardzo wyraźny.
  2. Wzrośnie zainteresowanie dalekimi podróżami zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych, co przełoży się na rozwój międzynarodowego transportu i komunikacji. Przedsiębiorstwa transportowe, w tym szczególnie linie lotnicze, będą więcej zarabiać a tym samym płacić wyższe podatki, co dodatkowo przyczyni się do wzrostu ogólnego dobrobytu.
  3. Powstanie ogromna liczba nowych miejsc pracy. Każdy pracodawca będzie musiał bowiem utworzyć nową jednostkę organizacyjną zajmującą się rozliczeniami stawek. Wielka liczba dobrze płatnych miejsc pracy powstanie także w MTKZ oraz MIRP. Urzędy skarbowe zatrudnią nowych kontrolerów do kontrolowania rozliczeń stawek. Skomplikowana materia tych rozliczeń spowoduje, że każda kontrola będzie się kończyć wysoką grzywną dla pracodawców, co spowoduje zwiększenie przychodów budżetów państwowych. Większe przychody budżetów spowodują, że rządy natychmiast utworzą wiele nowych etatów w administracji. Bezrobocie gwałtownie spadnie.
  4. Nowe miejsca pracy powstaną także w firmach produkujących systemy do kart zegarowych. Ogromne światowe zapotrzebowanie spowoduje niebywały rozkwit tej branży.
  5. Wszyscy będą bardziej szczęśliwi.

Dodaj komentarz