Wrogość państwa wobec dzieci, odwołana

ustawa_2

W dniu 2 lutego 2015 roku opublikowałem wpis o wrogości państwa polskiego wobec chorych dzieci. Chodziło o ustawę uchwaloną przez Sejm 15 stycznia, która pozbawiała dzieci chore na dysleksję, możliwości ukończenia szkoły podstawowej, co najprawdopodobniej eliminowałoby je w przyszłości z życia społecznego. Napisałem, że proces legislacyjny nie jest zakończony i poinformuję moich czytelników o dalszym biegu sprawy.

Najwyraźniej okazało się, że niektórzy senatorowie czytują mój blog, bowiem już 6 lutego, na posiedzeniu komisji senackiej rozpatrującej ustawę, senator Andrzej Szewiński zgłosił poprawkę, która przywracała stan prawny z poprzedniej ustawy, to znaczy wprowadzała zapis, że ‘nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia’. Poprawka została niespodziewanie poparta przez minister edukacji (czyżby też czytała?), po czym przyjęta przez komisję. W dniu 7 lutego sprawa była przedmiotem posiedzenia plenarnego Senatu. W głosowaniu nad poprawką wzięło udział 80 senatorów. Za przyjęciem poprawki oddanych zostało… 80 głosów.

Wprawdzie proces legislacyjny nadal nie jest zakończony (Sejm będzie rozpatrywał poprawki Senatu na posiedzeniu w dniach 18 – 20 lutego), ale prawdopodobieństwo odrzucenia tej poprawki jest praktycznie zerowe. Tak więc dzieci z dysleksją nasiloną będą miały możliwość uzyskiwania promocji do kolejnych klas i ukończenia szkoły. Czyli tak jak dotychczas.

Niniejszym odwołuję wrogość państwa polskiego wobec chorych dzieci.

Dodaj komentarz