Doniosłe exposé

Motto: Chcemy, by polskie rzeki stały się wielkimi drogami, którymi będą płynąć pełne towarów barki zwodowane w rodzimych stoczniach. W tym celu powołamy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej!

Premier Beata Szydło wygłosiła exposé, które zapewne przejdzie do historii jako najbardziej doniosłe i wizjonerskie w naszych nowożytnych dziejach. Mające wkrótce nastąpić powołanie wielu nowych ministerstw, zespołów i komisji, a także zmiana nazw dotychczas istniejących, zapewni: ’wyrwanie Polski z pułapki średniego rozwoju i podniesienie gospodarki na nowy poziom, gdzie podstawą są innowacje i inwestycje a nie tania siła robocza’.

Głęboka troska o przyszłość Polski i los Polaków oraz konieczność stawienia czoła wyzwaniom współczesnego świata, skłoniły panią Premier do zaproponowania odważnych rozwiązań odpowiadających żywotnym potrzebom całego społeczeństwa, na skalę naszych możliwości, a dodatkowo otwierających oczy niedowiarkom!

W szczególności pani Premier zaproponowała:

 • Zmianę nazwy Polskich Inwestycji Rozwojowych na Inwestycje Polskie;
 • Powołanie Narodowego Forum Przedsiębiorców;
 • Zmianę nazwy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 • Powołanie Ministerstwa Rozwoju z połączenia Ministerstw Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, a następnie Ministerstwa Skarbu;
 • Wydzielenie Ministerstwa Infrastruktury z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz uzupełnienie go o dział budownictwa;
 • Powołanie Ministerstwa Energetyki, które w pierwszej kolejności zajmie się finansowaniem górnictwa z budżetu;
 • Powołanie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
 • Powołanie Ministerstwa Cyfryzacji;
 • Budowę aparatu dyplomatycznego, który został zlikwidowany przez poprzedników.

 

Pod rządami PiS Polakom będzie się żyło lepiej gdyż:

 • Ruszą inwestycje, na które rząd przeznaczy bilion złotych;
 • Podatek CIT zostanie obniżony;
 • Wprowadzony zostanie dodatek 500 zł na dziecko;
 • Obniżony zostanie wiek emerytalny;
 • Kota wolna od podatku zostanie podniesiona o 158,8%;
 • Wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób powyżej 75 roku życia;
 • Podwyższona zostanie minimalna stawka godzinowa;
 • Uruchomiony zostanie program budowy tanich mieszkań na masową skalę;
 • Branże:chemiczna zbrojeniowa energetyczna, biotechnologiczna oraz produkcji gier komputerowych, uzyskają wsparcie rządu;
 • Zostaną wprowadzone zmiany w krajobrazie wskutek utworzenia nowych dolin, np. doliny lotniczej czy doliny mlecznej;
 • Rozbudowana zostanie sieć przedszkoli;
 • We wszystkich szkołach powstaną gabinety lekarskie i stomatologiczne;
 • Zatrzymana zostanie likwidacja bibliotek, połączeń kolejowych, szkół, komisariatów policji, placówek poczty itp.;
 • Wydatki na wsparcie wsi zostaną podniesione do 3% PKB.

 

Środki na sfinansowanie wszystkich wymienionych celów zostaną pozyskane z eksportu manny, która wkrótce zacznie nam spadać z nieba. Zainteresowanie polską manną jest za granicą bardzo duże; sam Izrael zapowiedział import na poziomie 5 mld dolarów rocznie. Premier Szydło oceniła, że łączne przychody z eksportu manny mogą sięgnąć 120 – 150 mld zł rocznie. To wprawdzie za mało, żeby sfinansować wszystkie zapowiedzi, ale wkrótce specjalna komisja wyłoni najbardziej znienawidzonych ludzi i instytucje. Wyłonione jednostki oraz podmioty zostaną obłożone podatkami od 82% do 124%. I wtedy już na wszystko wystarczy.

7 komentarzy

 1. Kewin 19/11/2015
 2. Łukasz T. 19/11/2015
  • Jan Adamski 19/11/2015
   • Łukasz T. 19/11/2015
    • Jan Adamski 19/11/2015
 3. taxus 19/11/2015

Dodaj komentarz