Doniosłe odkrycie Ministra Finansów

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego zamieszczona została opinia Ministra Finansów, dotycząca projektu ustawy wprowadzającej program ’Rodzina 500 plus’. Można się z nią zapoznać tutaj, ale przewiduję, że szybko zostanie usunięta. Bowiem Minister Finansów opiniuje projekt negatywnie, właściwie nie zostawia na nim suchej nitki, a przy okazji dokonuje wiekopomnego odkrycia. Mianowicie stwierdza, że: ’Finansowanie nowego świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko będzie realizowane ze środków budżetu państwa, zatem jego uchwalenie spowoduje znaczący wzrost wydatków budżetu państwa’.  No proszę! Kto by się spodziewał?! Ale to nie jedyne doniosłe odkrycie Ministra Finansów. Zauważa on jeszcze, że znaczące transfery pieniężne, które niejednokrotnie podwoją dotychczasowe dochody rodzin, będą demotywować do pracy lub do poszukiwania pracy.

Dalej Minister Finansów krytykuje wyłączenie dochodu rodzin wynikającego z otrzymania po 500 zł na dziecko, z dochodów uprawniających do ubiegania się o pomoc z innych tytułów. Chodzi o to, że obecnie rodziny o niskich dochodach otrzymują różnoraką pomoc państwa wynikającą z przepisów ujętych w różnych aktach prawnych, m.in. w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o świadczeniach rodzinnych, ustawie alimentacyjnej i innych. Podstawą do każdej z tych pomocy (a są i inne, np. dopłaty do kosztów ogrzewania) jest wykazanie, że dochód rodziny jest na niskim poziomie i nie wykracza poza ustalony limit. Ale zasiłek 500 zł na dziecko, podniesie dochody rodzin, nierzadko bardzo znacząco. Minister Finansów uważa, że dochód ten powinien być uwzględniony przy ubieganiu się o inne formy pomocy, podczas gdy projekt ustawy dokonuje wyłączenia.

Ponadto Minister Finansów krytykuje przepis ustawy, zgodnie z którym w gminach mają powstać nowe jednostki organizacyjne, których jedynym celem będzie rozdział świadczeń z programu. Zdaniem ministra, nowe zadania z powodzeniem mogą realizować już istniejące jednostki organizacyjne zajmujące się świadczeniami rodzinnymi. A my dowiadujemy się przy okazji o pomyśle nowych jednostek. Więc policzmy szybko: kierownik, jego zastępca i troje pracowników, pomnożone przez 2478 gmin, daje 12.390 nowych etatów. Czyż to nie jest piękne?

Minister Finansów uważa, że założone w projekcie ustawy, koszty operacji rozdziału zasiłków z programu Rodzina 500 plus zostały niedoszacowane. Domaga się ich określenia kwotowego, sugerując kwotę 30 zł, jako koszt wydania pojedynczej decyzji. Ponowne szybkie obliczenie wskazuje, że sam koszt wydania decyzji o przyznaniu zasiłków wyniesie… 105 milionów złotych. Niemało.

Wiadomość z ostatniej chwili: 28 stycznia po południu pojawiła się informacja, że Komitet Stały Rady Ministrów, przyjął projekt ustawy, pomimo zastrzeżeń Ministra Finansów. W najbliższych dniach projektem ma się zająć Rząd.

One Response

  1. Kacper 31/01/2016

Dodaj komentarz