Spektakularny sukces ZPP

papierosy_5

Związek Przemytników Papierosów (ZPP) od dawna zabiegał o szybsze tempo ograniczania legalnego rynku papierosów. Wraz ze Stowarzyszeniem Nielegalnych Producentów Papierosów (SNPP), wielokrotnie przedstawiał polskiemu Rządowi oraz Komisji Europejskiej swoje analizy rynku, z których wynikało, że nielegalny rynek papierosów w Polsce jest za słabo rozwinięty, za co winę ponoszą zachodnie koncerny, które opanowały produkcję papierosów w Polsce, czerpiąc z tego procederu krociowe zyski. Wprawdzie z roku na rok polscy palacze wypalają coraz więcej papierosów z nielegalnych źródeł, ale ciągle nie jest to poziom satysfakcjonujący. Ostatnie badania wskazują, że około 29% papierosów wypalanych w Polsce pochodzi z przemytu lub nielegalnej produkcji. ZPP i SNPP chciałyby, aby wskaźnik ten wynosił co najmniej 50%. Poważnym problemem jest także fakt, że udział nielegalnych papierosów w  ogólnej konsumpcji, jest bardzo nierównomiernie rozłożony na obszarze naszego kraju. W niektórych rejonach wschodnich wynosi on wprawdzie już dziś ponad 50%, ale w województwach zachodnich jest zdecydowanie niższy. Np. we Wrocławiu jedynie 7% wypalanych papierosów pochodzi z nielegalnych źródeł. Tego fatalnego wyniku w żadnym stopniu nie równoważy fakt, że np. w Bezledach udział papierosów z przemytu w ogólnej konsumpcji wynosi 98%, zaś w Bartoszycach – 92%. Są to bowiem nieduże miejscowości i nie sposób zestawiać ich ze wspomnianym Wrocławiem czy też Szczecinem, gdzie nielegalne papierosy stanowią jedynie 11% rynku.

papierosy_7

Ten ponury obraz sytuacji ma się jednak zmienić w najbliższym czasie. Na niedawnym spotkaniu Antoniego Kotta – prezesa ZPP, z Konstantym Radziwiłłem – ministrem zdrowia, związek uzyskał zapewnienie, że w najbliższych tygodniach zostanie uchwalona nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W nowelizacji tej zostanie uwzględniona większość postulatów Związku Przemytników Papierosów. W dodatku nowelizacja ta zostanie przeprowadzona w bardzo szybkim tempie i ma zacząć obowiązywać już od maja 2016 roku. Najważniejsze zmiany wychodzące naprzeciw postulatom ZPP to:

  1. zakaz eksponowania papierosów w punktach sprzedaży;
  2. zmiana wyglądu pudełek: marka i logo producenta będą zajmować tylko niewielką część pudełka, resztę będą stanowić ostrzeżenia i zdjęcia odstraszające;
  3. zakaz produkcji i sprzedaży papierosów mentolowych;
  4. ograniczenie handlu tzw. e-papierosami: handel nimi będzie możliwy wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia, którego koszt ma wynieść około 120 tys. złotych.

papierosy_8

Prezes Kott nie krył zadowolenia po rozmowie z ministrem Radziwiłłem. W rozmowie z dziennikarzami zwrócił uwagę na fakt, że przemyt papierosów jest jedynym źródłem utrzymania dla ponad 100 tysięcy rodzin z rejonów o największym bezrobociu. Dzięki decyzji Rządu i Parlamentu ich byt znacząco się poprawi. Prezes Kott liczy także na zwiększenie liczby osób, które będą mogły utrzymywać się z przemytu. Jeśli nowelizacja ustawy przebiegnie bez zakłóceń i nowe prawo rzeczywiście zacznie obowiązywać od maja 2016 roku, będzie to niewątpliwie spektakularny sukces ZPP.

papierosy_6

2 komentarze

  1. Tomek 23/01/2016
    • Jan Adamski 23/01/2016

Dodaj komentarz