Styczniowe słońce

Bogatka_55

Ostatnimi dniami mieliśmy trochę słońca. Styczniowe słońce nie grzeje zbyt mocno, ale jego promienie, w połączeniu z zalegającym śniegiem, stworzyły piękne warunki dla fotografowania ptaków. A ponieważ kręci się ich sporo przy moich karmnikach, więc udało się kilka ładnych ujęć. Sfotografowane ptaki to stali bywalcy: na zdjęciu powyżej i dwóch poniżej, prezentuje się bogatka, a dalej: czyż (2 zdjęcia), dzięcioł duży (2 zdjęcia), dzwoniec (2 zdjęcia), grubodziób (2 zdjęcia), kwiczoł (3 zdjęcia), modraszka (2 zdjęcia), sierpówka (2 zdjęcia), sójka (2 zdjęcia), sosnówka (2 zdjęcia).

Bogatka_01Bogatka_42Czyz_23Czyz_25 Dzieciol_70Dzieciol_87 Dzwoniec_01 Dzwoniec_31Grubodziob_53 Grubodziob_63 Kwiczol_042 Kwiczol_043 Kwiczol_046Modraszka_35 Modraszka_45 Sierpowka_01 Sierpowka_08 Sojka_01 Sojka_02 Sosnowka_10 Sosnowka_37

Dodaj komentarz