Minister Zieliński łaskawy dla kierowców

z16653394Q,Jaroslaw-Zielinski

Jarosław Zieliński – wiceminister MSWiA – przedstawił dziennikarzom projekt rozporządzenia w sprawie ‘sposobu punktowania i liczby punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego’, opracowany pod jego nadzorem, który jest obecnie w uzgodnieniach międzyresortowych, a ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Minister Zieliński nie mógł się go nachwalić twierdząc, że: ‘to nie jest projekt rozporządzenia represyjnego. Ono raczej będzie racjonalizowało pewne obszary jeżeli chodzi o karanie punktami karnymi za poszczególne wykroczenia, ale nie będzie zwiększało kar w ogólności. Nie jest jego założeniem to żeby kary były większe’. Minister dodał, że owszem, były próby zwiększenia kar, ale on osobiście im się przeciwstawił. Jednym słowem minister Zieliński przedstawił się jako wielce łaskawy dla kierowców, za co należy mu się bez wątpienia szacunek i wdzięczność.

Na tej samej konferencji prasowej przedstawiono nieco konkretów nowego rozporządzenia. Przewiduje on m.in. aby na kierowców nakładać pięć punktów karnych za jazdę po chodniku i pasach oraz za wyprzedzanie z niewłaściwej strony. Do tej pory w tych przypadkach nie karano punktami. Za nielegalne parkowanie na ‘kopercie’ obecnie kierowca dostaje pięć punktów karnych. Po zmianach ma być ich siedem a za spowodowanie stłuczki na drodze wewnętrznej – sześć. Projekt przewiduje większe kary także za: niezapięcie pasów bezpieczeństwa (jest 2, będzie 4), brak kasku (jest 2, będzie 4), niezatrzymanie się przed znakiem Stop (jest 1, będzie 2).

W imieniu wszystkich kierowców, dziękuję ministrowi Zielińskiemu za jego wielką łaskawość.

Dodaj komentarz