Co jest początkiem życia?

istock_000003049166medium2

Kwestia prawnej dopuszczalności lub zakazu aborcji, wywołuje skrajne emocje, a polemiści wyciągają najcięższe działa. Mam jednak nieodparte wrażenie, że dyskusja toczy się nie o istocie problemu, lecz obok niego. Zwolennicy bezwzględnego, prawnego zakazu aborcji, wspierani lub wręcz sterowani przez Kościół, używają argumentu, że życie ludzkie powinno być chronione od samego początku. Trudno się nie zgodzić z tym twierdzeniem, ale pojawia się pytanie o to, co jest początkiem życia, zaś odpowiedź na nie, wcale nie jest oczywista. Kościół, a wraz z nim zwolennicy zakazu aborcji przyjmują, że początkiem życia jest moment zapłodnienia. Czy mają rację?

Aktualna nauka Kościoła głosi, że w chwili zapłodnienia (gdy plemnik wniknie do komórki jajowej) powstaje nowy człowiek, którego Bóg, w tym właśnie momencie, obdarza nieśmiertelną duszą. Zgodnie z tą nauką, usunięcie płodu, nawet w bardzo wczesnej fazie, jest morderstwem – pozbawianiem życia człowieka. Ale trzeba wiedzieć, że Kościół przyjął doktrynę o powstaniu człowieka z chwilą zapłodnienia, zaledwie 162 lata temu. Wcześniej, przez setki lat uważał, że Bóg obdarza człowieka duszą około 40 dnia ciąży. Taką naukę głosili Ojcowie Kościoła: św. Hieronim, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, św. Alfons Liguori. Dopiero papież Pius IX, w roku 1854 ogłosił doktrynę o animacji (obdarzeniu duszą) z chwilą poczęcia.

Dla ludzi niewierzących powyższe rozważania nie mają żadnego znaczenia. Zaś człowiek wierzący (a jednocześnie myślący) nie może sobie nie zadać pytania o to, kto się mylił: czy święci Ojcowie Kościoła, czy  papież Pius IX, który ogłaszając swoją doktrynę nie miał przecież dzisiejszej wiedzy na ten temat. Współczesna wiedza na temat zapłodnienia i ciąży skłania raczej do zastanowienia się nad procesem powstawania życia, niż kurczowego trzymania się doktryny Piusa IX. Otóż dziś wiadomo, że ciąża zaczyna się nie z chwilą zapłodnienia, lecz z chwilą zagnieżdżenia zarodka w macicy, co ma miejsce około 10 dni po zapłodnieniu. Nie wszyscy zapewne wiedzą, że w warunkach naturalnych, jedynie w około połowie przypadków dochodzi do zagnieżdża się zarodka w macicy. W pozostałych – zarodek jest wydalany i nie dochodzi do ciąży pomimo, że doszło do zapłodnienia. Kobieta nie zdaje sobie wówczas sprawy z faktu, że w jej narządach rodnych doszło do zapłodnienia i zaczął rozwijać się zarodek, któremu nie udało się zagnieździć w macicy i został wydalony. Dla osób wierzących jest to informacja bardzo istotna, bo zmusza do zadania sobie kolejnego pytania: czy jest możliwe, aby Bóg stworzył ludzi w taki sposób, że połowę z nich skazał od razu na wieczne potępienie? Nie dając im szansy zobaczenia świata i zostania ochrzczonymi? (bo obdarzył ich duszą w chwili zapłodnienia, a później połowę wyeliminował nie dopuszczając do powstania ciąży). Dziś kościelni hierarchowie, odrzucając stanowczo hipotezę, że istota ludzka powstaje w innym momencie niż zapłodnienie (np. w chwili rozpoczęcia ciąży, albo później), wydają się nam mówić, że Bóg popełnił wprawdzie błąd, ale po to są właśnie hierarchowie, żeby takie boże błędy naprawiać.

W roku 1854 papież Pius IX nie mógł wiedzieć o tym, że zapłodnienie nie jest równoznaczne z ciążą. Czy, gdyby wiedział, sformułowałby swoją doktrynę w taki sam sposób? Mam co do tego wątpliwości. Trzeba też dodać, że doktryna Piusa IX miała i ma wielu krytyków w łonie Kościoła. Z bardziej znanych, wymienić można kardynała Josepha Merciera czy księdza Franza Böcklego. Przypuszczam, że sprawa jest przedmiotem rozważań kościelnej Kongregacji Nauki Wiary i prędzej czy później stanowisko Kościoła ulegnie zmianie. Być może na takie, że człowiek (i jego dusza) powstają z chwilą implantacji (zagnieżdżenia w macicy), a nie z chwilą zapłodnienia. Gdyby tak miało być (a jestem w zasadzie pewien, że prędzej czy później tak będzie), niewiele by to zmieniło w stosunku Kościoła do aborcji, ale już stosunek do zapłodnienia in vitro musiałby ulec gruntownej zmianie.

12 komentarzy

 1. Mateusz 28/09/2016
  • Marianna 02/10/2016
 2. Gabriela 28/09/2016
 3. Paweł 28/09/2016
 4. lolo 28/09/2016
 5. Krzysiek 28/09/2016
  • Krzysiek 28/09/2016
   • Kruszelnicki 28/09/2016
 6. algeroth555 28/09/2016
 7. Piotr 03/10/2016
 8. Chris 05/10/2016
 9. baktrianna 18/03/2017

Dodaj komentarz