Kwota wolna od podatku: absurd roku!

 

kwota wolna

Dzisiejszy wpis jest niejako post scriptum do wczorajszego wpisu Ulżenie najuboższym, w którym pisałem, iż nowa kwota wolna od podatku, podwyższona do 6.600 zł (z 3.091 zł) będzie miała skutki pozytywne dla bardzo nielicznej grupy osób, za to skutki negatywne dla bardzo wielu podatników. Pisałem także, że znacząco skomplikuje system podatkowy. I właśnie aspektowi komplikacji systemu podatkowego, chciałbym dziś poświęcić kilka uwag. Zamiast jednak wyjaśniać na czym ta komplikacja będzie polegać, po prostu zacytuję fragment znowelizowanej ustawy, dotyczący kwoty zmniejszającej podatek. Najpierw jednak małe wyjaśnienie: kwota zmniejszająca podatek, to kwota wolna od podatku przemnożona przez stawkę podatkową. Gdy przez wiele lat kwota wolna od podatku wynosiła 3.091 zł, to kwota zmniejszająca podatek wynosiła 556,02 zł. W ustawie o podatku dochodowym było to ujęte w art. 27, w tabelce z progami podatkowymi i brzmiało: ’kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł’.

No i właśnie wprowadzono nowe zasady obliczania kwoty zmniejszającej podatek. A brzmią one tak (cytat za drukiem sejmowym nr 1066):

Art. 27 ust.1a. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:
1) 1 188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;
2) 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;
3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.
ust.1b. Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:
1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;
2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1.

Prawda, że proste? Tylko usiąść – podstawić odpowiednie dane do wzoru pierwszego lub drugiego – i obliczyć!

One Response

  1. Mad 03/12/2016

Dodaj komentarz