Księga zdziwień odc. 103

księga zdziwień

Księga zdziwień natknęła się ostatnio na bardzo ważny i oficjalny dokument, którego lektura musi budzić ogromne zdumienie. Zanim zdradzę o jaki dokument chodzi, przytoczę kilka cytatów:

Uruchomiono gigantyczną akcję propagandy, oczerniania, kłamstw i obelg. (str. 26)

Towarzyszyło temu zniszczenie obyczajów parlamentarnych, łamanie regulaminowych i ustalonych zwyczajów (…) czy fikcyjny charakter powoływanych komisji śledczych (całkowicie zdominowanych przez rządzących i nie dążących do prawdy). (str. 31)

Politykę merytoryczną (…) zastąpiła propaganda, zwana eufemistycznie „polityką wizerunkową”. Ta polityka była w istocie masowym systemem manipulacji. Polityka wizerunkowa miała kilka odmian i celów. Pierwszym z nich było dezawuowanie politycznego przeciwnika. (str. 28/29)

Faktyczna kontrola rządzących nad wszystkimi silniejszymi mediami. Sytuacja taka powstała po przejęciu Telewizji Polskiej i radia publicznego i miała jeszcze jeden aspekt, tj. wyraźne dążenie do ograniczenia roli tych instytucji (…) Właśnie ten stan rzeczy pozwalał nie tylko na prowadzenie wskazanych wyżej akcji socjotechnicznych, ale także na zupełne lekceważenie właściwej demokracji potrzeby wiarygodności. (str. 32)

Traktowanie utrzymania władzy jako celu nadrzędnego (…) Idzie to w parze z lekceważeniem merytorycznych racji (…) wielkich grup społecznych, a także z ignorowaniem ich interesów. (str. 28)

Wyłączono wszystkie funkcjonujące w realnej demokracji mechanizmy kontrolne. (str. 31)

Prawdopodobnie każdy czytelnik zadaje sobie pytanie, co może dziwić w tych cytatach. Przecież w miarę trafnie opisują one naszą obecną rzeczywistość polityczną. Otóż Księga zdziwień zwraca uwagę na kontekst: przytoczone cytaty pochodzą z oficjalnego programu wyborczego PiS i odnoszą się do rządów koalicji PO-PSL w latach 2007 – 2015. Z całym programem można się zapoznać tutaj wchodząc w zakładkę „Program PiS 2019”.

Dodaj komentarz