MOJE PROFILE

NAJPOPULARNIEJSZE POSTY

Moda męska

Powszechnie uważa się, że moda podlega nieustannym i częstym zmianom. Jednak klasyczna moda męska jest ponadczaso-wa. Owszem, zmienia się nieco podejście do poszczególnych elementów garderoby, ale podstawowe kanony pozostają nie-zmienne. Wpisy, które czytelnik znajdzie w tym blogu przedstawiają moje subiektywne spojrzenie na modę męską i moją subiek-tywną interpretację klasyki.

Męski styl

Poszczególne elementy męskiej garderoby są ważne, ale najważniejsza jest klasa w ich doborze. Męski styl to dla prawdziwego mężczyzny, sposób bycia, a dopiero w dalszej kolejności sposób ubierania się. Chciałbym, aby wpisy prezentowane w tym blogu były dla czytelników inspiracją do poszukiwania własnego stylu i przyczyniły się do nabrania pewności siebie, co do trafności dokonanych wyborów.