Mazurki

mazurki

Mazurki to ptaki bardzo pospolite i lubiące towarzystwo ludzi. Zna je każdy, ale większość ludzi myli je z wróblami. Rzeczywiście są do wróbli podobne (w przeszłości, były nazywane wróblami polnymi), choć nieco mniejsze. Największe podobieństwo występuje w okrywach skrzydeł, natomiast główki mazurków i wróbli są już zupełnie inne. Najbardziej charakterystyczną cechą wyglądu tych sympatycznych ptaszków są brązowe bereciki oraz czarne plamki na policzkach. Nie występuje u nich wyraźny dymorfizm płciowy, co ma miejsce u wróbli. To znaczy, że zarówno samce, jak i samice wyglądają tak samo. Bardzo typowe dla mazurków jest to, że poza sezonem lęgowym, zbierają się w grupy, które mogą być bardzo liczne. Trzymają się blisko obok siebie i tak żerują. Spośród moich karmników najbardziej upodobały sobie kostkę tłuszczową, ale zjadają też chętnie ziarna słonecznika i pokarm dla dzięcioła, czyli mielone orzechy, zmieszane ze smalcem. Nie reflektują natomiast na jabłka.

Mazurki należą do dziuplaków, czyli budują swoje gniazda w dziuplach. Ale dziuple mają dla nich znaczenie dość szerokie, np. doskonałymi 'dziuplami’ są szczeliny budynków, miejsca pod okapami itp., a także budki lęgowe rozwieszane przez ludzi. Gniazda mazurków zbudowane są głównie z trawy oraz puchu innych ptaków. Po jego zbudowaniu (albo po odświeżeniu gniazda ubiegłorocznego) – zazwyczaj w kwietniu lub maju – para mazurków przystępuje do pierwszego lęgu. Drugi lęg przypada na czerwiec i lipiec, zdarzają się też pary, które przystępują do trzeciego lęgu. Czas inkubacji jest dość typowy dla małych ptaków i wynosi dwa tygodnie. Kolejne dwa tygodnie młode mazurki spędzają w gnieździe, a po jego opuszczeniu są przez kilkanaście dni dokarmiane przez rodziców.  Później się usamodzielniają, zaś rodzice przystępują do kolejnego lęgu.

Bardzo ciekawą cechą mazurków jest to, że młode z kwietniowo-majowych wylęgów osiągają pełną dojrzałość jeszcze przed nastaniem zimy. Zdarza się, że takie młode ptaki łączą się w pary już jesienią i nawet zaczynają budować gniazda. Do założenia lęgów wprawdzie nie dochodzi, ale ptaki mają za sobą swego rodzaju trening, który pozwala im sprawnie rozpocząć lęgi na wiosnę. Warto tu dodać, że mazurki łączą się w pary na całe życie.

Gdyby ktoś chciał dowiedzieć się więcej na temat mazurków, oraz na temat różnic pomiędzy nimi a wróblami, polecam artykuł na stronie Ekologia.pl.

Dodaj komentarz