Nowy sukces Rządu

Hurrrra! Rządowi udało się zmusić państwową spółkę PGE do przelewania ogromnych pieniędzy (37 milionów złotych rocznie) do innej państwowej spółki, która przynosi straty. Tą spółą przynoszącą straty jest PL2012+ czyli operator Stadionu Narodowego. No i wreszcie się udało i Stadion Narodowy zacznie na siebie „zarabiać”. To już drugi znaczący sukces Rządu, po niedawnym zmuszeniu spółek energetycznych do sfinansowania upadających kopalń węgla kamiennego. Co ciekawe obydwa te sukcesy, każdy obywatel odczuje na własnej skórze. Będziemy po prostu płacić wyższe rachunki za prąd. Powyższe dwa przykłady nie wyczerpują oczywiście pomysłowości Rządu w zakresie finansowania upadających spółek z publicznych pieniędzy. Kilka lat temu spółkę LOT „ratowano” w ten sposób, że państwowe fundusze „kupiły” spółki zależne LOT-u za kwoty całkowicie oderwane od ich wartości rynkowej. Bruksela się wówczas nie połapała, podatnicy także. Lot pieniądze przejadł, po czym wystąpił o oficjalną pomoc publiczną, którą otrzymał. Od wielu lat nierentowne Tory Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie są dofinansowywane przez Państwową spółkę Totalizator Sportowy, kwotą ponad 10 milionów złotych rocznie.

Trzeba tu jeszcze dodać, że bezzasadne przerzucanie pieniędzy pomiędzy spółkami tego samego właściciela, jest sprzeczne z prawem. To co Rząd tak ochoczo stosuje w przypadku spółek należących do Skarbu Państwa, ten sam Rząd tępi z niezwykłą surowością w przypadku spółek prywatnych. Przykładem jest tzw. optymalizacja podatkowa, czyli przerzucanie pieniędzy pomiędzy spółkami jednego właściciela w taki sposób, żeby zysk był realizowany w kraju, gdzie jest najniższa stopa podatkowa. Tutaj bezwzględność fiskusa jest niezwykła, a minister Szczurek usiłował nawet wprowadzić przepis, który pozwalałby karać  firmy nawet gdyby postępowały zgodnie z prawem, ale w subiektywnej ocenie urzędnika, miały złe intencje. Ten przepis nie został w prowadzony, a w zbliżającym się referendum będziemy nawet odpowiadać na pytanie z tym związane.

One Response

  1. XYZ 20/07/2015

Dodaj komentarz