Kosztowne błędy Ministerstwa Finansów

Ministerstwo_Finansów

Na portalu Bankier.pl, w dniu 29 października, ukazał się artykuł o gigantycznych stratach, jakie ponosi budżet państwa w związku z błędnymi decyzjami Ministerstwa Finansów. Straty te są szacowane na 20 miliardów złotych.

Artykuł ten odnotowuję z satysfakcją, bowiem o tych sprawach pisałem już na blogu tutaj i tutaj. Autor artykułu powołuje się na raport opublikowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który wskazuje na następujące, kosztowne błędy Ministerstwa Finansów:

  1. Zbyt wysoka akcyza na wyroby tytoniowe (znacznie wyższa, niż wynika z zobowiązań wobec UE) spowodowała załamanie się legalnego rynku papierosów i lawinowy wzrost przemytu oraz nielegalnej (nieopodatkowanej) produkcji krajowej. Szara strefa tytoniowa wynosi już 25% rynku. Dodam od siebie, że podnoszenie akcyzy na papierosy odbywa się pod bałamutnym hasłem ochrony zdrowia przez szkodliwym nałogiem. Bałamutnym dlatego, że palacze, przerzucając się na papierosy z nielegalnych źródeł, przerzucają się jednocześnie na papierosy o wyższej zawartości nikotyny i substancji smolistych. Czuli to rząd zmusza ich do sięgnięcia po wyroby bardziej rakotwórcze.
  2. Podwyżka akcyzy na alkohol od 1 stycznia 2014 roku, przyniosła spadek przychodów do budżetu z tego tytułu i spowodowała znaczący wzrost nielegalnego rynku. Dodam od siebie, że ubocznym skutkiem jest zamykanie wielu małych sklepików we wsiach i małych miasteczkach, które wiązały koniec z końcem, wyłącznie dzięki sprzedaży wódki. Teraz są zamykane, a ich właściciele zgłaszają się do Urzędów Pracy po zasiłki.
  3. Zastosowanie nowej interpretacji przepisów o skażaniu alkoholu przemysłowego spowodowało, że prawie całkowicie ustała produkcja tego alkoholu, a producentom grozi bankructwo z powodu niesłusznie naliczonej akcyzy.
  4. Przyjęcie sprzecznych z prawem unijnym, przepisów w ustawie hazardowej, oraz zakrojona na szeroką skalę akcja nękania przez Ministerstwo Finansów, branży hazardowej, przyniosły spadek przychodów do budżetu z tytułu podatków oraz naraziły Skarb Państwa na wypłatę ogromnych odszkodowań.

Znamienna jest wypowiedź cytowanego w artykule przewodniczącego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Cezarego Kaźmierczaka: ‚działania fiskalne Ministerstwa Finansów prowadzone są w taki sposób, jakby jutro miał nastąpić koniec świata i musiałoby się liczy tylko to, co wyrwie się dzisiaj, natychmiast, już…’

Dodaj komentarz

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.