Kosztowne błędy Ministerstwa Finansów

Na portalu Bankier.pl, w dniu 29 października, ukazał się artykuł o gigantycznych stratach, jakie ponosi budżet państwa w związku z błędnymi decyzjami Ministerstwa Finansów. Straty te są szacowane na 20 miliardów złotych.

Artykuł ten odnotowuję z satysfakcją, bowiem o tych sprawach pisałem już na blogu tutaj i tutaj. Autor artykułu powołuje się na raport opublikowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który wskazuje na następujące, kosztowne błędy Ministerstwa Finansów:

  1. Zbyt wysoka akcyza na wyroby tytoniowe (znacznie wyższa, niż wynika z zobowiązań wobec UE) spowodowała załamanie się legalnego rynku papierosów i lawinowy wzrost przemytu oraz nielegalnej (nieopodatkowanej) produkcji krajowej. Szara strefa tytoniowa wynosi już 25% rynku. Dodam od siebie, że podnoszenie akcyzy na papierosy odbywa się pod bałamutnym hasłem ochrony zdrowia przez szkodliwym nałogiem. Bałamutnym dlatego, że palacze, przerzucając się na papierosy z nielegalnych źródeł, przerzucają się jednocześnie na papierosy o wyższej zawartości nikotyny i substancji smolistych. Czuli to rząd zmusza ich do sięgnięcia po wyroby bardziej rakotwórcze.
  2. Podwyżka akcyzy na alkohol od 1 stycznia 2014 roku, przyniosła spadek przychodów do budżetu z tego tytułu i spowodowała znaczący wzrost nielegalnego rynku. Dodam od siebie, że ubocznym skutkiem jest zamykanie wielu małych sklepików we wsiach i małych miasteczkach, które wiązały koniec z końcem, wyłącznie dzięki sprzedaży wódki. Teraz są zamykane, a ich właściciele zgłaszają się do Urzędów Pracy po zasiłki.
  3. Zastosowanie nowej interpretacji przepisów o skażaniu alkoholu przemysłowego spowodowało, że prawie całkowicie ustała produkcja tego alkoholu, a producentom grozi bankructwo z powodu niesłusznie naliczonej akcyzy.
  4. Przyjęcie sprzecznych z prawem unijnym, przepisów w ustawie hazardowej, oraz zakrojona na szeroką skalę akcja nękania przez Ministerstwo Finansów, branży hazardowej, przyniosły spadek przychodów do budżetu z tytułu podatków oraz naraziły Skarb Państwa na wypłatę ogromnych odszkodowań.

Znamienna jest wypowiedź cytowanego w artykule przewodniczącego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Cezarego Kaźmierczaka: ’działania fiskalne Ministerstwa Finansów prowadzone są w taki sposób, jakby jutro miał nastąpić koniec świata i musiałoby się liczy tylko to, co wyrwie się dzisiaj, natychmiast, już…’

Dodaj komentarz